آموزشی | آموزش دامین | چرخه ی حیات دامنه های بین المللی و ir
شرحی بر چرخه ی حیات دامنه های بین المللی و ir ، و مقایسه ی این دو دسته، تفاوت ها و شباهت ها

چرخه ی حیات دامنه های بین المللی با دامنه های ir  متفاوت است، ابتدا دامنه های بین المللی را بررسی می کنیم؛

 

·         دامنه های بین المللی

 

1 – Avaliable(در دسترس)

در این مرحله یک دامین آزاد و قابل ثبت است و هر شخصی می تواند آن را ثبت نماید. که با گرفتن whois مشخص می شود.

 

2- Active (فعال)

پس از ثبت یک دامین توسط یک شخص دامین مورد نظر در حالت اکتیو قرار می گیرد و مدت فعال بودن این دامین به نام شخص بین 1 تا نهایتا 10 سال می تواند باشد.

 

نکته: شما از همان روز اول که دامنه را ثبت می کنید می توانید برای تمدید آن اقدام نمایید و مدت تمدید به مدتی که دامنه به نام شماست اضافه می شود (برای مثال اگر به مدت 10 سال دامین ثبت کرده اید، یک سال تمدید می کنید و این مدت به 11 سال تغییر می کند) و هزینه ی آن نیز با اینکه شما در روز آخر تمدید کنید تفاوتی ندارد.

 

3-  Expired (منقضی شده)

اگر در مدتی که موقع ثبت دامنه تعیین شده که به نام شما باشد (مثلا 10 سال) اقدام به تمدید نفرمایید دامنه منقضی می شود، این دوره می تواند بین 0 تا 45 روز باشد که مشخص نیست، در این دوره با پرداخت همان هزینه ی تمدید معمول (بدون جریمه) می توانید اقدام به تمدید دامنه ی خود نمایید.

 

4- Redemption Grace (دوره ی بازیابی)

در این دوره ی 30 روزه فقط مالک دامنه می تواند با پرداخت مبلغ جریمه علاوه بر مبلغ تمدید دامنه را تمدید کند.

 

5- Pending Deletion (در انتظار حذف)

این دوره 5 روز است و در این مدت هیچ کس حتی مالک دامنه نمی تواند دامین را تمدید یا ثبت کند.

 

 پس از گذشت این 5 روز دامنه آزاد می شود و همه میتوانند برای ثبت این دامنه اقدام کنند.


دامین

·         دامنه های ir

 

1-      Avaliable (آزاد)

همانند دامنه های بین المللی در این حالت دامنه در دسترس می باشد و قابل ثبت است که با گرفتن whois مشخص می شود.

           

2-      Active  (فعال)

تفاوت این دوره با دامنه های بین المللی در این است که در دامنه ی ir نهایتا به مدت 5 سال ثبت دامنه به نام یک شخص امکان پذیر است.

 

نکته : در دامنه ی ir  هم مثل دامنه های بین المللی از روز اول ثبت دامین شما می توانید اقدام به تمدید نمایید و مدتی که تمدید می کنید به زمانی که دامنه به نام شماست اضافه می شود و هزینه هم با اینکه روز آخر تمدید نمایید تفاوتی ندارد.

 

3-      Expired(منقضی)

در صورتی که تا پایان مدتی که دامنه به نام شماست و موقع رجیستر دامین مشخص شده اقدام به تمدید نکرده باشید دامنه منقضی می شود و به مدت 30 روز مهلت دارید بدون جریمه دامنه را تمدید فرمایید.

 

4-      Lock  (قفل)

در این مدت 30 روزه می توانید با پرداخت هزینه ی جریمه (علاوه بر هزینه ی تمدید) دامنه را تمدید نمایید.

 

 

اگر در مدت  lock هم برای تمدید اقدام نکنید، دامنه آزاد می شود و ثبت آن برای عموم آزاد می شود.