آموزشی | آموزش سرور لینوکس | فعال سازی ssl در دایرکت ادمین
در این پست به فعال سازی ssl در دایرکت ادمین می پردازیم

فعال سازی ssl رایگان در دایرکت ادمین :

برای فعال سازی ssl وارد کنترل پنل دایرکت ادمین شده و در بخش Advance Feautures  بروی ssl certificates می رویم :در صفحه جدید تنظیمات را مطابق شکل زیر انجام می دهیم تا ssl رایگان فعال شود.

باید تنظیمات را روی گزینه سومی قرار بدهیم و بعد نام دامنه هایی که می خواهیم ssl برایشان فعال شود را انتخاب می کنیم و درآخر روی save  می زنیم(مطابق شکل)

 


بعد از این تنظیمات طبق آموزش ریدایرکت http به https  پیش می رویم .و فعال شدن ssl را مشاهده می کنیم