آموزشی | آموزش سرور لینوکس | نصب ماژول mongo برای php در cPanel
در این آموزش به نصب ماژول php mongo ذر سی پنل می پردازیم .

نصب ماژول mongo برای php در cPanel:


برای نصب ماژول php mango  در whm ابتدا باید به سرور ssh کنید.همچنین برای نصب می بایستی توابع popen ,putenv

باز باشد.

 

 برای نصب بروی php 5.6 دستور پایین را اجرا کنید:


 

opt/cpanel/ea-php56/root/usr/bin/pecl install mongo/


 

 

برای نصب بروی php7.0 و بالاتر دستور ذیل را اجرا کنید:
 


opt/cpanel/ea-php70/root/usr/bin/pecl install mongodb/