آموزشی | آموزش کنترل پنل دایرکت ادمین | آموزش نصب memcached در دایرکت ادمین
در این آموزش نصب کامل memcached در دایرکت ادمین آموزش داده میشود

جهت نصب memcached  در دایرکت ادمین طبق آموزش زیر قدم به قدم اقدام کنید

yum install memcached –y

yum install autoconf –y

pecl install memcache

سپس حتما  " extension=memcache.so " را در آخرین خط php.ini قرار دهید و ذخیره کنید

سپس دستوران نهایی زیر

service memcached restart 

service httpd restart